Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/ntpasaul/domains/ntpasaulis.lt/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/ntpasaul/domains/ntpasaulis.lt/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/ntpasaul/domains/ntpasaulis.lt/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/ntpasaul/domains/ntpasaulis.lt/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/ntpasaul/domains/ntpasaulis.lt/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /home/ntpasaul/domains/ntpasaulis.lt/public_html/wp-includes/nav-menu.php on line 604

Sertifikavimas

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas – teisės aktų reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo vienai iš klasių:
A++, A+, A, B, C, D, E, F, G nustatomas esamas energijos sunaudojimas pastate, pasiūlomos energijos taupymo galimybės ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. Pastato energinį sertifikavimą turi teisę atlikti tik specialistas, turintis galiojantį pastatų energinio naudingumo sertifikavimo kvalifikacijos atestatą.

„NTpasaulis“ padės su pastato energinio naudingumo sertifikavimo procedūra, pakonsultuos ir padės atstovaujant užsakovą valstybinėse institucijose. Energinio naudingumo sertifikatai rengiami greitai ir kokybiškai, esant poreikiu atliekami platesni tyrimai ir matavimai.

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas privalomas:

 • Nuo 2007 metų sausio 1 dienos energinis sertifikavimas privalomas naujai statomiems pastatams, kurių projektavimo sąlygų sąvadas išduotas po 2006 m. sausio 4 d. (sertifikavimas turi būti atliktas prieš pripažįstant pastatą tinkamu naudoti). Energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C;
 • Kapitaliai renovuojamiems pastatams, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 1000 m². Energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip D;
 • Nuo 2009 metų sausio 1 dienos – visiems parduodamiems ar nuomojamiems statiniams (pastatams) (išskyrus žemiau nurodytas išimtis). Pastato statytojas (užsakovas) ar savininkas pirkėjui ar nuomininkui šių pageidavimu pateikia pastato energinio naudingumo sertifikatą, kurio galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 metų. Šios nuostatos taikomos ir parduodant ar išnuomojant pastato dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas). Šiuo atveju pastato dalies energinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema sertifikatu arba tokio paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate sertifikatu.
 • Statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ nauji pakeitimai įsigalioja nuo 2013 m. sausio 9 d.  Būtinas pastatų pardavimui ir nuomai.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas nėra privalomas:

 • Pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda;
 • Maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams;
 • Laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus;
 • Nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams;
 • Atskirai stovintiems pastatams, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų;
 • Poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus;
 • Nešildomiems pastatams.

Visais sertifikavimo klausimais susisiekite prašome su mumis:

„NTPASAULIS“
Telefonas: +370 (5) 2609306
Mobilus tel.:  +370 (659) 71271
El.p.: info@ntpasaulis.lt